Biobéésje pas in 2019 uitgereikt. Dees jaar 'n alternetief

  • Krabbegat 07-02-18

't Biobéésje wor dees jaar nog nie uitgereikt

Fleet jaar in oktober meldde me n'al datter vanuit de PvdA en 't CDA 'n mosie wier ingediend voor 'n gemèènteleke stimuleringsprijs. 'n Prijs die wor toegekend aan 'n deelnemer van d'n Optocht die op 'n vernuuwende wijze gebruk makt van duurzame en/of biobased grondstoffe en kiest vor er-gebruk. Aan 't BioBéésje zit 'n geldbedrag vast van 1111 euro en 11 sente. De mosie wier mè algemene stemme aanvaard.

Dees jaar nog gin Biobéésje
Nou is bekend geworre dasse dees jaar nog gin Biobéésje gaan uitreike. Wel wor dees jaar 't geldbedrag van 1111 euro en 11 sente verdeeld over verschillende bouwclubs. 't Geld mot dan worre n'ingezet voor 't gebruik van duurzame en/of biobased grondstoffe.

Ok vergimmes interessant om te lezen...