Mè 450.000 euro motte bouwclubs en Optocht veileg worre gesteld

  • Krabbegat 09-05-21

Op 't mement zijn veul bouwkote vor onbepaalde tijd geslote na 'n veileg'eidsskèn

Op 10 febrewarie wiere verschillende bouwkote aan de Calandweg en de Stadsschuur vor onbepaalde tijd geslote na 'n veileg'eidsskèn. De geméénte werrekt same mette konvenantpartners aan 3 senariejoo's om tot 'n oplossing te komme vor de lange termijn. Echter komt 't kollege van burgemééster en wet'ouwers nou mè d'n raadsvoorstel want d'uidege staat van de gebouwe vraagt inmiddels akuut om aksie. Mè d'n gròòt onder'oudsbudget van 450.000 euro om 't òòg nòòdege te doen, kunne de bouwkote wir ope. As da nie gebeurt kan d'Optocht van 2022 nie georganiseerd worre waarbij zellefs d'Optocht van 2023 in gevaar komt, zo schrijft 't kollege van burgemééster en wet'ouwers.

Op 7 juli 2020 wier de gereserveerde 5 miljoen euro vor d'er'uisvesting van de Berregse bouwclubs ingetrokke. Deur 'n mosie van de raad wier verzocht om asnog overéénstemming te bereike mette konvenantpartners (Stichting Vastenavend, Hal-Wana, Bergse Bouwers en de geméénte) over de toekomstege uisvesting. De begròòtingsb'andeling van november 2020 wier nie g'aald deur de kompleksiteit. In juni zou B&W motte komme mè 3 senariejoo's die aan de raad worre voorgeleed. Toch motter nou ok bedéén wa gedaan worre. Doede da nie en werrekte allééneg aan de langer termijn senariejoo's, dan motte de geplande investeringe asnog gedaan worre. Meddut uidege voorstel worre roldeure, gas'ieters, afzuigventilators, emelwaterafvoere, slote enzevoors vervange om zo de gebouwveileg'eid vor 'n overbruggingsperiejode van 2 tot 3 jaar op orde te brenge.

't Geld vor d'erstelwerrekzaam'ede aan de bouwkote van 450.000 euro wor gekreejeert deur 't meerjare onder'oudsplan van 't vastgoed van de geméénte anders in te dele. 't Geld mot komme deur 't onttrekke van onder'oudsbudget van 't BVG-gebouw aan Plein 13 (€59.000) en 't stadsketoor (€390.000). Deur 't zo te organisere wor vorkomme datte schuldelast stijgt of 't begròòtingstekort 2021 oplòòpt. De geméénteraad zou, as alles volleges plan verlòòpt, op 10 juni 't voorstel motte b'andele.

Ok vergimmes interessant om te lezen...