Voor 't Dweilbendfestival eerst nar de Vastenavendviering.

  • Krabbegat 10-02-18

De jaarlekse Vastenavendviering in de Gertrudiskerk. Foto: féésboek Vastenavendviering

Op de zondag van de Vastenavend edde 't Dweilbendfestival, mar dèèrvoor edde ielek jaar nog 'n Vastenavendviering in de Gertrudiskerk, de Peperbus zumme mar zegge. Dees jaar is de viering dus op zondag 11 febrewarie om 12 uur om persies te zien. De deure gaan n'al ope n'om 11.33 uur voor iederéén die d'oekumeniese dienst mè voorgangers pastor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen bij wul wòòne.

De Vastenavendviering è d'ielek jaar 'n koor, 'n dweilbend, soliste n'en 'n geweldege miks van Vastenavendmeziek en mederne nummers.

Ok vergimmes interessant om te lezen...