D'éérste Vastenavendkwis: Kom morrege meespeule!

  • Krabbegat 29-01-13

D'éérste Vastenavendkwis: Kom morrege meespeule

Messchient witte oew eige nog wel t'erinnere da de Rotary – klups Noord en Brabantse Wal uit Berrege fleet jaar feiteluk al 'n Vastenavendkwis adde wulle n'organisere. Eelaas konda toen nie deurgaan, omda d'n òòp klubkes te weineg tijd adde om d'r eige same te stelle en voor te bereie.

Di jaar ebbe zullie 't anders aangepakt en is t'r gin misverstand, want IJ GA DEUR! En wel morrege n'avend (30 jannewarie) om 20 ure saves in De Stoelemat.

En nou kom d't mooiste, iederéén ken nog meedoen or. D'r zijn een aantal kattegerieje:

Gròòte Groepe (7 t/m 11 pers.) Numerus maximus supersum
Kleine Groepe (3 t/m 6 pers.) Numerus dimidium
Pare (2 pers.) Numerus Duo
Enkelinge (1 pers.) Numerus minimum

De Gròòte Groepe strije n'om de: Supersum Victoria Maximus
De Kleine Groepe strije n'om de: Supersum Gloria Dimidium
De pare strije n'om de: Supersum Price de Copulabis
D'enkelinge strije n'om de: Supersum Primus Individuum

Aan 't eind van d'avend zulle de 'Tropaea' deur Prins Nilles d'n Derde worre uitgereikt aan de 'Preditos Scolaris Maximus' of te wel de 'Méést òògbegaafde Gròòte Groep, 't 'Méést òògbegaafde Paar', de 'Méést òògbegaafde Kleine Groep' en 't méést geleerde individu van 't Krabbegat.

Dus blef nie in oew stoel zitte en speul morrege n'avend mee. Ge ken d'oew eige n'inschrijve deur te meele naar

info@vastenavendkwis.nu

of ge kom morrege n'om 19 ure naar de Stoelemat en ge schref d'oew eige dèèrzo in. 't Kost d'oe 10 euro, maar dèèrmee wor wel een goei doel gesteund.

Agge nie ken of wul meespeule kende ok oew dweilmaat of buurvrouwke komme aanmoedège. Ge ken meekomme n'or. Agge nog een bietje wul oefene kende ier de Vastenavend.nl Kennis Kwis speule n'om in de stemming te komme. Ier edde wel 'Flash' voor nodeg.

Ok vergimmes interessant om te lezen...