't 43ste Dweilbendfestival è di jaar 23 deelnemers.

  • Krabbegat 29-01-13

't Prominente gastsjurielid van di jaar is nog nie bekend

Op zondag 10 febrewarie sta d't Dweilbandfestival voor de 43ste keer op 't pregramma. Meer dan 22 orkeste en bendjes prissentere d'r eige n'in de verschillende kattegorieje zoas; de peblieksprijs, de vernuuwingsprijs, de meziekprijs, de sjooprijs en de al om bekende worstprijs.

De leste jare stijge d'optreejes tot ongekende òògte en trekke d'r ééle spektakels verbij en worde getrakteerd op mopkes die oe diep in oew Vastenavendart rake. 't Dweilbandfestival wor deur gin bend minder dan Ge Wit 't Mar Nooit geopend om allef drie. D'r zal dus wezelek vanaf de n'eerste menuut gestrééje worre.

Uit de verschillende zaaltjes en bovekamertjes van de 'kefeekes' klinke n'al d'eerste klanke en danse d'eerste note n'al vrolek over straat. 't Wachte is nog op de bekendmaking van 't prominente gastsjurielid. Wie zou 't zijn die onder 't voorzitterschap van Jean-Paul Heck z'n oordeel magge geve?

De sjurie bestaande uit onze Burgemééster Han Polman, Frans van Vliet en Cees Meijer ebbe d'r sjeket al gestòòmd mee ekstra versteveging klaar ange. De femilie Nuijte et de spante van de Stoelemat al ekstra verstevegd want verwacht wor da d't dak d'r af ga!

As dan de strijd gestrééje n'is en de sjurie de balans et opgemakt vertrekke me in 'n gròòte bonte oorverdovende muzikale stoet nar de Mart voor de Apotheose. In 't iestories déékoor van n't ouwe Staduis zal dan de prijsuitreiking plaats vinde in 't bijzijn van onze n'Òògeid Prins Nilles d'n Derde.

't Dweilbandfestival is de plek van onvervalste Vastenavendmeziek en mekare ontmoete.

Kaarte voor 't Dweilbandfestival zijn à € 6 euro bij: Ròòksjop de Schelde, MCD Bloemendaal, Primera Zonneplein, De Bergse Dumphal, Ambachtsbakker Bergse Plaat.

Deelnemende dweilbendjes

01 Ge Wit Ut Mar Nooit
02 Wa motte d'r mee
03 Alarremfase ellef
04 Pak mun peej
05 Lammerientje
06 Nie te vermei(d)e
07 Wellek!?!
08 Da's effe Slikke
09 de Zeekrale
10 T'is Wezeluk Waar
11 Is da wa?
12 La Belle Jans
13 La d'ond mar zitte
14 Moeders Mooiste
15 Boerenverdriet
16 Toren'òòg
17 Pakennetoknog
18 Krabbestamp
19 LO de Leutige Krabben
20 De Medamme
21 Meroets
22 Un Opke Leut
23 Wa d'n 'uis'ouwe

Ok vergimmes interessant om te lezen...