DVD boks 'de Verbéélding' oppernuuwt te kòòp.

  • Krabbegat 09-11-12

Deeveedee en ceedee oppernuuwt te kòòp

In in 't jubileejumjaar 2011 et de Stichting Vastenavend de DVD-dòòs "Vastenavend Verbeeld" waar ge ken geniete van meer as 15 uur Vastenavend mè o.a. 'De verwondering' uitgebrogt.
De boks wier vorreg jaar al ekstra bijgemakt omda t'r al éél veul eksemplare verkocht ware. Maar d'r is nog stèèds vraag naar de DVD-dòòs . En dèèrom is de deeveedee verzameling vanaf nou weer oppernuuwt te kòòp.

Ok brengt de Stichting Vastenavend de verzamelboks 'Ore, Zien & Zinge!' weer oppernuuwt uit. Op dees verzamelboks oorde 't unieke eige rippetwaar aan Vastenavendmeziek wa d'ons féést rijk is. Alle naaroorlogse Vastenavendliedjes van 1946 tottemet 2011 arstikke digitaal bij mekare gebrocht op 3 ceedees. Zo kredde in één klap 4 uur echte Berregse Vastenavendmeziek.

Bij de deeveedee-boks 'Vastenavend Verbeeld' en de verzamel ceedee-boks kredde ok 'n rechstrèèkse registrasie van de gròòtse Ofavend in 2011.

De verzamelboks is waarschijnlek voor 't lest te kòòp, dus agge die nog nie et dan motte d'r snel bij zijn. Ge ken ze kòòpe bij De Berregse Dump'al, MCD Bloemendaal, Primera Zonneplein en Altere, Ròòksjop de Schelde en VVV Brabantse Wal.

Ok vergimmes interessant om te lezen...