Geméénteraad gif groen licht vor d'erstelwerrekzaam'ede aan de bouwkote

  • Krabbegat 10-06-21

De bouwkote aan 't Konterscherp aan de Calandweg worre opgeknapt

De geméénteraad è venavend positief gestemd over de 450.000 euro die nòòdeg is vor d'erstelwerrekzaam'ede aan de bouwkote aan de Calandweg en de Stadsschuur aan de Dubbelstraat. Begin mei wiste me n'oe al te melde daddut kollege van burgemééster en wet'ouwers mè d'n raadsvoorstel kwam om bedéén in aksie te komme zo datte bouwkote, die op 't mement om veileg'eids redene geslote zijn, wir te magge opene. Zo wor vorkomme datte n'Optocht van 2022 in gevaar kom.

Lokaal Realisme stemde as enige partij tege 't voorstel (28 stemme voor en 3 tege). Joost Pals van Lokaal Realisme vindt d'erstelwerrekzaam'ede peperduur lapwerrek en is vooral benuuwd nar 't masterplan wa binnekort geprizzeteerd gaat worre. 't Voorstel van Gertjan Huismans om ok de tetale koste van de Berregse Vastenavend, zowas 't aankleeje van de Peperbus of 't versiere van de lantaarnpale, in beeld te brenge wier nie deur iederéén omarmt. Huismans van de VVD stelt datte geméénte veul doet voor de Vastenavend, mar daddut nie duidelek is watte koste iervan zijn. Louis van der Kalle van de BSD vindt zo'n onderzoek onnòòdeg. ''t Kost dan allééneg nog mar meer geld en gaan me dan de Peperbus nie mir aankleeje?', zo stelt 't geméénteraadslid.

Wet'ouwer Barry Jacobs gaf in antwoord op vrage van 't CDA oenneer de bouwkote ok echt wir ope kenne, da mette maatregele en inspannninge van de bouwclubs zellef, 't mogelek mot zijn om mediejo zomer ok echt wir te kenne gaan bouwe.

Plattegrond Konterscherp aan de Calandweg uit 't Sweco rapport. Bron: Website gemeenteraad

Twee gebouwe aan 't Konterscherp en de Stadsschuur zijn op 't mement geslote deur d'uitkomste van 'n veileg'eidsskèn die Sweco in opdracht van de geméénte Bergen op Zoom è d'uitgevoerd. Deur 't Coronavirus was 't vor de bouwers al nie mogelek om echt te kenne bouwe n'in 't bouwkot. Mar nou d'r meer en meer versoepelinge komme en mè d't òòg op de bouwtijd van 'n gerijke is 't nòòdzakelek datte bouwkote snel wir ope kenne. Meddut raadsvoorstel wa venavend is goedgekeurd worre roldeure, gas'ieters, afzuigventilators, emelwaterafvoere, slote enzevoors vervange om zo de gebouwveileg'eid vor 'n overbruggingsperiejode van 2 tot 3 jaar op orde te brenge. De bouwkote kenne deur d'erstelwerrekzaam'ede dus wir ope.

Binnekort zou 't masterplan duidelek'eid motte geve over oe de langere termijn van de Berregse bouwkote d'r presies uit gaat zien.

Ok vergimmes interessant om te lezen...