De Kindervastenavend di jaar in boekvorrem.

  • Krabbegat 09-02-21

't Eerste eksemplaar van 't boek wier deur Prins Wannes III uitgereikt aan Tiemen van Loon

'n Kindervastenavend op 'n bomvolle Grò1te Mart is di jaar netuurlek nie mogelek en dèèrom è de Stichting Vastenavend 'n prachteg alternetief bedocht, want ok di jaar is d'r as vaneiges 'n Kindervastenavend! In 2021 zal de Kindervastenavend gevierd worre mè d'n éél leuteg boek. Maandag 8 febrewarie et gin mens minder as onze eigeste n'Oòg'eid Prins Wannes III 't eerste eksemplaar van di boek uitgereikt.

Alle leerlinge van de Berregse basesschole (groepe 1 t/m 8) zulle 'n eksemplaar ontvange, wa d'impesant gezien ken worre as 'n welkomskedooke. Ze kenne di jaar vor d'eerste keer écht nar school op maandag 8 febrewarie. Di speesjale leutege boek, mè d'op de voorpagina de titel 'Kindervastenavend 2021: Me bloeie wir op!', gift mè d'n gepaste bijbe'orende illustrasie al aan datte Kindervastenavend dees jaar toch doorgaat! Bedéén al naar 't omslaan van de voorpagina, worre de kinders verwelkomd deur onze nuuwe Oòg'eid Prins Wannes III in z'n nuuwe prinsepak! Deur de bijbe'orende QR-code te skenne, worre de kinders toegesproke deur Prins Wannes III vor 't Slikpeleis en wenst ij zullie veul leut mè d't boek.

't Boek van de Kindervastenavend besta d'uit 3 òòfdstukke mè d'n leuteg ver'aal over oe dasse n'onze Òòg'eid Prins Wannes III fééstelek motte gaan ontvange. Achter ellek òòfdstuk zitte doe-opdrachte waarbij de kinders deur 'n QR-code te skenne uitkomme bij de Gròòtste Boer, Steketee en de Nar. Deze drie òòfdrolspeulers nòòdege de kinders uit om same mè zullie te gaan puuzele, zoeke n'en kleure. Mar d'r is méér, want ok deur die QR-codes kunde meezinge n'en danse. De Nar en Steketee ebbe zellefs 'n aantal vlogs gemakt, om same vor onze nuuwe Òòg'eid Prins Wannes III gèève blomme te knutsele as verrassing. 't Boek is rijk voorzien van leutege n'en gèève illustrasies.

Agge de Kindervastenavend liever wil ore, dan ken da d'ok. Want deur 'n QR-code komde bij 'n oorspel, waarin 't ééle ver'aal wor verteld deur onze bekende òòfdrolspeulers van de Vastenavend. Al mè d'al méér dan 'n Kindervastenavend, want zeg nouw eerlijk:
Ier bloeide van op!
Deze speesjale Kindervastenavend-edisie is in samewerreking mè Kindervastenavend.nl tot stand gekomme en wor d'in 'n oplage van 4.600 stuks uitgebrocht enkelt vor de Berregse basesschoolleerlinge. 't Boek is éélaas nie te kòòp.

Ok vergimmes interessant om te lezen...