Mak kans op 'n grates Tuisdweile.nl keurmerrek.

  • Krabbegat 29-01-21

De Tuisdweilen.nl keurmerreke worre n'in rap tempo bijgedrukt

De leste dage zijn d'r éél veul aanmeldinge binnegekomme vor 'n echt Tuisdweile.nl keurmerrek. Want zeg nou zellef, wie wil nou gin echt Tuisdweile.nl keurmerrek op z'n raam plakke zo dagge ken zien: Ier wor goed Tuisgedweild.
Om di jaar 't Tuisdweile goed te late verlòòpe is 't nòòdzakelek gebleke datter 'n waar keurmerrek mot komme. 't Tuisdweile.nl keurmerrek. Tuisdweile ga d'ommers om finesse. 'n Dweilbalade die op 'n gepaste n'afstand wor uitgevoerd. En netuurlek motte ok tuis de kefettie nie vergete.

Grates keurmerrek
Nou d'aanvraag vor 'n echt keurmerrek zo gròòt is è keurmééster Rob Neus beslote na 'n kleine sjek van buite n'af 'n keurmerrek zo deur de brievebus te duwe. Zeker nou gebleke n'is datter al andgemakte keurmerreke wiere n'opg'ange. Wie interesse n'et in 'n grates keurmerrek ken zich nou opgeve vieja Tuisdweile.nl. Let op dagge ok oew adres deurgeeft agge 'n keurmerrek wil ontvange. Me n'ebbe d'r bij late make, mar wees snel. Ga dus bedéén nar Tuisdweile.nl en vul 't formelier in onder aan de pagina.

Sommege Krabbe konde nie wachte tot Rob op bezoek kwam en makte zellef 'n keurmerrek

Mel d'oew eige nou dus bedéén aan vor 'n keurmerrek en plak 't keurmerrek op oew raam. Agge de leste dage oew eige n'al è d'aangemeld, mar gin uisadres è deurgegeve doe 't dan nog 'n keer. Gin prebleem. Dan wete me in ielek geval waar damee 't keurmerrek motte n'afgeve.

Agge Rob aan 't werrek wil zien kende n'op Joetjoep kijke, want dèèr is d'eerste n'aflevering te zien van Tuisdweile.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...