Di jaar is 't jaar van de Geit voor Bouwclub Driekus.

  • Krabbegat 11-11-15

De Sage van de Geijtereyers

Di jaar is 't jaar van de Geit voor bouwclub Driekus. Watter ammaal in di jaar ga gebeure kenne me n'oe nog nie vertelle, mar één ding is vandaag op d'n Ellefde van d'n Ellefde al wel bekend gemakt.

Bouwclub Driekus is vol trots en gròòtseg dasse n'oe magge n'aankondege 't boek mette naam: de Sage van de Geijtereyers! 'n Geweldeg jongesboek (da d'ok deur meskes geleze ken worre netuurluk) vol spanning, avetuur, leut mar verral mè d'n bodschap.

Mak kennes mè Domenicus Verdult en lees oe da t'ie same mè Wana en Gerrit van de Zandereije 't Krabbegat be'oed voor 'n afschuwelek kwaad! Bekek op Féésboek de viedejoo van Gerrit van de Zandereije. Ier kredde 'n eerste intreduksie.

't 4 x 11 pagina's tellende boekske is eksklesief te kòòp bij de Berregse Dumphal voor euro 14,95. De pooster kende ier vinde.

Vanaf kommende week wor 't boek van Gerrit ok toegevoegd aan de kelleksie van de Berregse Bieb. Ok dèèr kende 't boek dus leze n'of lene.

Wilde niks misse dan motte medéén Gerrit vollege n'op Féésbook.

Ok vergimmes interessant om te lezen...