De Pèèrse Bus wir éémaal opgeknapt in ergebruik.

  • Krabbegat 18-10-15

Offiesjeel mement er in gebruik van de Péérse Bus

Gistere wier op Hal Wana de bekende Pèèrse Bus in ergebruik genome deur wet'ouwer Patrick van der Velden. De genòòdegde gaste wiere n'in de middag muzikaal ontvange deur de Corned Beef Band. Mar voor di spesjaale mement ware d'r ok òògwaardege gaste gekomme n'uit Engeland mè d'n n'echte Oldtimer.

De dillegasie uit Engeland ebbe de Pèèrse Bus ok medéén gedòòpt mè d'n n'echt Engels bier. 't Fleske bier wier nog òògst persòònlek volgepiest deur de kwieen zellef. Ok wier Paul Versijp, die éél veul betekend et voor de Pèèrse Bus, 'geriddert in d'orde van de Bristol Tramways & Cariage Company'. Di mement kende n'op de foto bij di bericht zien.

De vernuuwde Pèèrse Bus reed uit de lòòds deur 'n druk op de knop die wier gedaan deur wet'ouwer van mebieliteit Patrick van der Velden. Dèèrmee wier de Pèèrse Bus offiesjieel in er gebruik genome.

De buitekant van de Pèèrse Bus is deur de Stichting Vastenavend éémaal opgeknapt, mar ok aangepast. Zo is bevobbeld de Gaper van de Stichting wegg'aald en ziedde nou 't logo van de Bristol Tramways & Cariage Company die de dubbeldekker et gebouwd en in dienst et genome tusse 1953 en eind jare 1960 bij de stadsdienst van Bristol.

De binnekant is orisjieneel gebleve mette bekende groene banke. Wel angt d'r nou 'n foto van de bus zoas die reed in Bristol. Ok kende 't ver'aal van de bus leze want d'r is ok iestorisch onderzoek gedaan deur de Stichting Vastenavend naar de Pèèrse Bus.

De bus wier in 1969 deur de Stichting Vastenavend verworreve n'as persieflasje n'op de zalediskussie die toen al enkele jare speulde. Onder 't motto: 'Gin woorde mar zale' droeg de Stichting Vastenavend mè d't inzette van de bus aar stééntje bij aan d'oplossing vor 't gròòte gebrek aan zale.

Ok vergimmes interessant om te lezen...