Wandel in oew Vastenavendbulle mette Vastenavendwandeling.

  • Krabbegat 17-02-14

De Vastenavendwandeling

Afgelòòpe wiekent edde netuurlek wir drie dage lekker gedweild deur 't Krabbegat. Ge geniet mee volle teuge van di féést. Mar wa witte nou persies van di kultuurféést?

VVV Brabantse Wal organiseert mè SBM (Stichting Bezichtiging Monumente) in febrewarie en mèèrt de Vastenavendwandelinge. Waarom wor 't Krabbegat nou feiteluk Krabbegat genoemd en wa di's nou 't ver'aal van Mien d'n Os? En waarom drage me nou die ròòje zaddoek mè gerdijne?
D'antwoorde hoorde tijdes de wandeling en ge makt kennis mè de lokasies en monumente die 'n belangrijke rol speule mette Vastenavend.

De wandelingen zijn nie allééneg bedoeld voor mense van buite 't Krabbegat mar d'ervaring leer da d'ok Berregenèère de wandelinge erg waardere.

De ongeveer 2-uur durende wandeling vin plaats 23 en 26 febrewarie en 2 mèèrt. 't Vertrek van de wandelinge n'is om 14.30 uur voor 't pui van 't ouwe stad'uis op de Gròòte Mart in 't Krabbegat.

Op woensdag 26 febrewarie wor d'ok 'n bezoek gebrogt aan 'n bouwkot. Dan is 't netuurlek Wagetjes Kijke.

Op 23 en 26 febrewarie nimt de gids oe mee naar tejater De Maagd om de tentòònstelling mè d'ontwerrepe van verschillende bouwclubs te bewondere.

Deelnamekoste bedrage 5 euro voor volwassene en kindere tottemet 12 jaar betale 2 euro 50 Ge ken bij de gids afrekene. Di bedrag is inklesief 'n LeutNeutBon. Groepe van min. 10 persòòne kenne mette tillefoon reservere bij VVV Brabantse Wal, 0164 – 277 482 In overleg zijn andere data ok mogeluk.

Ok vergimmes interessant om te lezen...