Ontwerrepe getòònd op Tentòòn Gespreid!

  • Krabbegat 11-02-14

Veul ontwerrepe te zien op Tentòòn Gespreid!

Over presies 3 weke trek d'n n'Optocht wir deur de strate van 't Krabbegat. 't Pebliek wor dan netuurlek wir getrakteerd op éél veul prachtege gereikes van bouwclubs die ielek jaar meedoen aan 't òògtepunt van de Berregse Vastenavend.

't Make van al die kreasies is 'n proces van maande waar deur veul fanatieke bouwers aan wor gewerrekt. Mar 't begin ammaal mee d'n n'ontwerrep. Agge da nie et, kende feiteluk nie bouwe n'ok. Gistere n'avend wier in de Maagd, na 't gròòt sukses van fleet jaar 'n tweede edisie g'ouwe van d'ontwerreperstentòònstelling Tentòòn Gespreid!

Tentòòn Gespreid! is 't platform waar d'ontwerrepers van al die bouwclubs elkaar zien, spreke mar ok voor kruisbestuiving wor gezurregd. Zo blef de kreajativiteit ielek jaar van 'n éél òòg nivo. En da nie allééneg voor de gròòte n'ontwerrepers, mar d'r is ok 'n oekske gemakt voor de kleine jong mee tekeninge. D'r wor ok aan de toekomst gedogt.

Iets naar 20 uur wier d'ontwerreperstentòònstelling Tentòòn Gespreid! deur d'n n'Oòg'eid prins Nilles III geopend voor de genòòdegde gaste. 8 bouwclubs ware gekoze n'om 'n blomlezing te komme n'ouwe over un ontwerrep. Zo was bevobbeld één van de bouwclubs BC de Waterstroat uit Altere aanwezig mè d't ontwerrep 'Op volle Touré' om de stad te promote n'as finishplaats voor 2015. 'n Aanstormend peleton voor de massasprint mee Burreger Frank Petter op kop op z'n driewieler.

Ok bouwclub Wij was aanwezig mee 'Universum van de leut'. In di d'ontwerrep is nie Berrege 't middelpunt van 't unniversum, mar de zon mee plenete dèèr om één die verwijze naar de Berregse Vastenavend. Mars strijdt tege 't sjagerijn of maan die bepaalt wanneer t vastenavend is.

Bouwclub Driekus kwam mee 'Z'n beste kerremusdag'. 'n Ontwerrep wa éémaal diegietaal is gemakt deur Eric Huffmeijer. Ontwerreper Eric is na 'n aantal jare van afwezig'eid wir trug op 't ontwerrepersnest. De kerremus wor vormgegeve mee botsauto's, 'n bewegende karrousel en veul andere tekes die te make n'ebbe mè de kerremus.

Na de blomlezinge wiere d'ontwerrepe nog uitgebreid bekeke deur de verschillende bouwclubs. Eén ding sta vast, over drie weke kenne me 'n prachtege n'Optocht verwachte mee gèèf ontworrepe gereikes.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 14-02-2006
Veldteke verkòòp.
  • Krabbegat 22-01-2005
Tussestand Veldtekes.