Prope Deuse Bal - Deer emme vor deurgeleerd.

  • Krabbegat 18-01-15

't Prope Deuse Bal wir in Den Enghel

Karrenevals/Vastenavend Big Bend en Dansorkest De Reddende Engels zijn wir trug op d'r eigeste plekske. Nou da Féést en kongressentrum Den Enghel aar vleugels wir ope et gesloge kenne de Reddende Engels d'r wir optreeje.

Onder 't motto 'Prope Deuse Bal', zijn alle voormalege koorballe, vrouwedispute, studente mè MoederMavo, LTS zwakstròòm en/of Spinazieakademie uitgenòòdegd dees avend bij te komme wòòne. Studentemeziek pur sang. Schuifele mar.

't Orkest speult nie allééneg Vastenavendmeziek, mar juist ok lekkere dans- en luistermeziek om rustig aan over te schakele nar Vastenavendmeziek. Meziek voor 50+ dus.

Ok di jaar zal d'n n'Oòg'eid mè z'n gevolleg aanwezig zijn op 't bal om 't nuuwe liedje van 2015 zo rond 'n uurke n'of twaallef te komme zinge. De Reddende Engels zulle di muzikaal ondersteune en 't nuuwe liedje voorspeule.

't Orkest besta d'uit 15 persòòne en 4 zangeresse. Ge ken dus wel spreke van 'n n'echte Big Bend bezetting. Dirigent en orkestleider is Peet Bakx.

't Optreeje n'is op zaterdag 24 jannewarie in Den Enghel op de Gròòte Mart in 't Krabbegat. d'Aanvang is om 21.30 uur en d'entree is arstikke grates.

Ok vergimmes interessant om te lezen...