Vervolmaking van de notebalk.

  • Krabbegat 22-01-07

Notebalk Merck toch hoe sterck

Op zondag 11 febrewari om 14.30 uur is t'r op 't Beursplein d'ontulling van de vervolmaking van de notebalk. Op de notebalk staan de note van 't Merck toch hoe sterck. Ierop aansluitend gève de Pappegatters omda ze 33 jaar bestaan èèl Berrege 'n rondje.

Ok vergimmes interessant om te lezen...