Fillem CARNA11 getòònd aan 'n vol Vestzaktejater.

  • Krabbegat 15-02-12

De fillem Carna11 van oud Bergenèèr Dierck Roosen

Gistere n'avend wier nie alleenèg 't gerijke van d'n Oòg'eid bekend gemakt, mar was t'r ok in 't Vestzaktejater van 't Zwijns'òòfd een spesjale fillemavend. D'r wor éél veul gefillemd tegeswoordegs mette Vastenavend. t'Internet sta t'r arstikke vol mee. Maar sommige fillems verdiene n't getòònd te worre n'op 'n gròòt scherrem.

In de Vastenavendkrant van di jaar et Max Berger d'r nog 'n stukske n'over geschreve. Ok wees Max op de fillem die ge gezien mot ebbe. 'n Fillem die ge nie één keer wul bekijke, mar 'n aantal keer. 'T ga d'over de fillem CARNA11 van oud Bergenèèr Dierck Roosen. 'n Fillem van nog gin ellef menute die flèèt jaar is gemakt mette Vastenavend waarbij d'alcohol 'n medespeuler is in de preduksie, zo schrijft Dierck zellef op Joetjoep. CARNA11 is 'n biezonder verslag van 'n stukske Vastenavendviering, surrealisties en abstrakt in persies de juiste kedans.

Dierck et de fillem gemakt as 'n ommaazje n'aan Adriaan Ditvoorst die in 1969 al CARNA makte same mè cameraman Jan de bont. Roosen et 'n maand aan de montaazje van 't palet aan beelde gewerrekt. In de fillem komme twee onde voor die in club Tweeduuzend de sterre van d'emel speulde mè d'n gekollageerde medlie van Berregse Vastenavendmeziek. Beide fillems, CARNA en CARNA11 wiere gistere twee keer voor 'n volle zaal n'op 'n gròòt scherrem getòònd op Berregs grondgebied.

Agge gistere nie gewist zijt of ge wul de fillems nog 'n keer bekijke kende ier CARNA bekijke n'en ier CARNA11.

Ok vergimmes interessant om te lezen...