De ruilbeurs van 't Veldteke.

  • Krabbegat 01-01-08

Ruilbeurs van 't Veldteke

Op de zaterdag van 't Neuzebal, 12 jannewari, is de ruilbeurs van 't Veldteke d'r wir.
Nou ister di jaar t'één en ander veranderd. D'r is pas geleeje 'n éél nuuw bestuur aangetreeje. En die ebbe beslote datter voortaan nie alléénig gerole, mar ok verkocht en gekocht mag worre.
Dus agge nog wa gèèfs et legge kende op de zaterdag van 't Neuzebal tussen 13.00 en 16.00 uur komme naar De Mortier, Dubbelstraat 66.

Ok vergimmes interessant om te lezen...