Bekek ier prachtege viedejoos van de Berregse Vastenavend, mar ok rippetaasjes rechstrèèks vanuit 't Krabbegat.

De tijd vliegt, t'is bekant Ellef Ellef

Witte Gij al mè wie dagge nar 't Bleekveldje ga?

VastenavendTV

Volleg ons op ok Joetjoep op op 't kenaal:
www.youtube.com/c/VastenavendNL