Masterklas petretboetsere

Vastenavendkreasies worre n'in Bergen op Zoom veelal ambachtelek gemodelleerd mè klei. Tijdes de masterklas petretboetsere van de Vastenavend Akkedemie krege de kursiste onder begeleiding van beeldend kunstenèèr Iris Stolk les in pertret boetsere. 'n Uitgebreide oefening in 't zoeke nar de juiste lijne n'en ver'oudinge.

VastenavendTV

Volleg ons op ok Joetjoep op op 't kenaal:
www.youtube.com/c/VastenavendNL