De Prinsenpoel

In 2007 wier 't Krabbegat opgeschrikt deur 'n tot dan onbekende Poel. Jarelang bleef 't rusteg, asof t'r niets gebeurd was. Tot presies ellef dage geleeje...

VastenavendTV

Volleg ons op ok Joetjoep op op 't kenaal:
www.youtube.com/c/VastenavendNL