't VastenavendNuuws


't Klein Veldteke, spiegel van oew ziel!

Bas Mertens same mè Steketee die d't Klein Veldteke n'al opgespeld et

Nouw dagge netuurlek 't gròòte kleurrijke n'art vor Vastenavend gekocht en omg'ange n'et én feitelek klaar zijt voor 't féést der fééste, mot ons nog wa van ons art. Z'is t'r namelek wir… Naar één jaar al 'n tredisie… Òògverblindend mooi… 't Veldteke n'in 't klein! 'n Brosj feitelek, ongeveer presies d'n elleft zo gròòt as 't gewòòne artverwerremende Veldteke. Liefdevol andgegote van kei'ard porseleingips en éélemaal brons gepatineerd.

Deur 'n uniek driedimensjonaal ontwerrep- en gietproses ebbe me n't vor mekaar gekrege zellefs d'allerkleinste òògstrelende detaais te be'ouwe. Da was wel éél tijdrovend trouwes, mar 't was d'arts-tocht wèèrd. Sterreker nog, 't straal zoveul liefde uit da Kupido d'r sjeloers op is geworre. Mar veul zijn d'r nie van gemakt...

Te kòòp vanaf 't Neuzebal
Gelukkeg zijn z'al vanaf 't Neuzebal te kòòp, bij de boerinne die oe buite n'al op staan te wachte. Kek t'r gerust mar 's één lief aan, 'n bietje schuins meschient, in de poppekes van d'r òòge, en sluit di d'uniek verzamelobjekt in oew art! Voor mar 4 euro prijke z'op oew ziel… eh… oew kiel, oew oedje of op de revèèrs van oew bontjas. Oh, en agge d'r effekes sjarmant bij lacht, zul d'e strale n'as nooit tevore!

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 13-11-2019

't Nuuwe Veldteke is vanaf 17 jannewarie te kòòp.

De neus is èt onderwerrep van 't Veldteke van 2020. Ge kun t'r nie om'ééne kijke, zo gròòt is 't Veldteke....

Lees wijer

Krabbegat 09-01-2020

Veldtekes wir verkrijgbaar mè selfie-aksie.

Vanaf 10 jannewarie is tie d'r wir: 't nuuwe Veldteke. Ok dees jaar kunde wir 'n buitegewòòne vastenavendbele...

Lees wijer