't VastenavendNuuws


Dweilspulle ruile.

Leutcomité DochtDaGijWaZee è van de martmèèster toestemming gekrege n'om in de Moeregrebstraat 'n euse ruilmart op te zette vor dweilspulle.

Da d'oedje waar dagge altijd al naar gezocht et kunde dèèr vinde en da gerdijntje waar dagge al jare niks mir om gift kunde d'r eindelek 's een keer kwijt.

Ge ken éél oew Vastenavend 'andel van 't zolder ale n óm te ruile. Ge snap wel da d't nie de bedoeling is om verzamelspullekes as bevobbeld veldtekes te ruile.

Kom d'op zondag 19 febrewari nar de vogeltjesmart op en rommetom 't Beurspleintje.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 14-10-2017

Krab bij 't stesjonsplein.

Kek wijer

Krabbegat 15-01-2013

Rippetiesie van 't nuuwe liedje op 't Nuskesbal.

Kommende zondag is awweer de tweede edisie van 't Nuskesbal. De dag na 't Neuzebal kenne de kleine jong same me...

Lees wijer