't VastenavendNuuws


De nuuwe Vastenavendkrant wir op oew deurmat venavend.

De 69ste Vastenavendkrant op oew deurmat

'n Nuuwe Vastenavend, dus ok tijd vor 'n nuuwe Vastenavendkrant. Vandaag, op 10 febrewarie, wor de Vastenavendkrant verspreid deur de manne n'en vrouwkes van d'ICB. De 69ste krant wor mè d'n oplage van bekant 27 duuzend stuks uis aan uis in de brievebus afgegeve in éél 't Krabbegat.

De krant sta di jaar vol mè leut, mar ok vol mè d'infermasie. Zoas ge gewend ben sta d'op de voorkant de Prins mè de Proklemasie. Di jaar vor d'ellefde keer van Prins Nilles d'n Derde. Ok kende n'op pagina dertien 'n gròòt artikel leze n'over de nuuwe Gròòtste Boer Joost Eykman en de nuuwe Steketee Dennis van Tilborg. Nie alle infermasie kom d'uit 't Krabbegat or. Zo is t'r bevobbeld 'n artikel over de wisseltentòònstelling 'Ge mot ze kenne, die Krabbe' in 't Oeteldonks Gemintemuzejum te leze mè Rob van Laar. In de oek Kreukels! Krabbe! Spruite! kende 'n intervjoew leze mette Prins wa gedaan is deur Femke en Leroy. En dan ebbe me nog mar 'n piekske van d'ijsberreg te pakke n'or.

De Vastenavendkrant besta d'uit achtenveerteg pagina's in full kolor mè veul prachtege fotokes. G'oef dus oew eige nie te vervele de kommende dage. As 'n ware boeke-wurrem zulde di d'uitleze. Mar pas op dagge gin ezelsore n'aan oew Vastenavendkrant kreg. Da zou gewòònweg zonde zijn.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 07-02-2020

Nuuwe Vastenavend krant et 4 pagina's in 't Nederlands.

Let vandaag op oew brievebus want de 72ste Vastenavendkrant valt wir op oew deurmat. De vrouwe n'en manne van d...

Lees wijer

Krabbegat 25-01-2013

De 65ste Vastenavendkrant is venavend wir rondgebrogt.

Venavend zijn alle ICB-ers, vaak mè d'ullep van ouders, vriende n'of bure, wir op pad gewist om de 65ste Vaste...

Lees wijer