't VastenavendNuuws


Glas 'ar(t)d en 'elderziend.

Van 5 febrewarie tottemet 5 mèèrt is er de Vastenavendtentòònstelling Glas 'ar(t)d en 'elderziend. Kunst achter de rame mè 3 kunstenèèrs.
Sjoerd van den Boom
Rick Lelieveld
Eric Elich
De tentòònstelling wor offisjeel geopend op zondag 5 febrewarie om 15 uur deur Wannes II.

Bekek de poster en [Anteer oew muis 'ier]

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 09-02-2013

Putdeksel waar onder 't sjagerijn zit is wir goed verlicht.

Messchient wittut nog wel, in 2011 't jubileejumjaar, krege n'alle Stéén-Goeie-Dweile 'n g'eime uitnòòdegin...

Lees wijer

Krabbegat 06-01-2016

Ceedee Willem van Wunnik geprisseteerd op de radiejoo.

Venavend in 't pregramma Zuidwest Updeet op ZuidWestFM is de nuuwe ceedee van Willem van Wunnik voor t'éérst ...

Lees wijer