't VastenavendNuuws


Prins Wannes II di jaar voor 't lest.

Wannes II zijn leste jaar

Di jaar is 't prins Wannes II zijn leste jaar. In 1996 is Bas van Oevelen begonnen as Prins.
Nuuwe boere bij de stichting zijn:
Ward Warmoeskerken
Dennis van Tilborg
Dennis Evers
Han van Broekhoven
zij krege de éénpikkel.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 14-02-2014

De 66ste Vastenavendkrant wir rondgebrogt in 't Krabbegat.

Di jaar verscheen al 'n 36 pagina's dikke jubeleejemblad ter ere van 't 66 jareg jubeleejem. In di blad wier in...

Lees wijer

Krabbegat 13-01-2013

't Ga beginne: Over 6 dage is 't Neuzebal.

Voel d't ok al kriebele in éél oew lijf? Kende ok bekant al nie meer wachte op de start van de Vastenavend? A...

Lees wijer