't VastenavendNuuws


De Gròòtste Bingo van Berrege.

De bingokaart van Leutig Spul

Dweilbend Leutig Spul et één van de best bewaarde g'eime gevonde van de wa d'ouwere Krabbe. Oe blijve ze nou feiteluk zo jong? Da kom nie deur de pilskes of deur de kleinkinders. Ok nie deur Getrudisbronwater of deur de nar. Neeje t'is Bingo. En dèèrom prizzeteert dweilbend Leutig spul De Gròòtste Bingo van Berrege.

Zondag 31 jannewarie om 15:00 uur in de Scheldeflat
Zondag 7 febrewarie om 14:00 uur in Avondvrede
Zondag14 febrewarie in de Stoelemat.

Op zondag 14 febrewarie in de Stoelemat motte wel oew eige Bingokaart meebrenge. Die kende binnekort ier op Vastenavend.nl binne'ale of op www.leutigspul.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 05-02-2014

Dweilbend Leutig Spul gif Voortuinkeserte weg.

Vastenavend is 't sezoen van de leut, en oe kunde di voorjaar nou beter viere as mè d'n stukske meziek? Dèèr...

Lees wijer

Krabbegat 04-02-2007

Ceedee geprissenteert van Leutig Spul.

Gistere is d'eerste ceedee van Leutig Spul uitgereikt aan d'n Oòg'eid Nilles III in zaal d'Honneur. Dweilbe...

Lees wijer