't VastenavendNuuws


Brabantse Carnavals Federatie.

De Brabantse Carnavals Federasie

De Stichting Vastenavend è same mè Prinsenbèèk(Boemeldonck), Den Bosch (Oeteldonk), Tilburg (Kruikenstad) en Valkenswaard (Striepersgat) de BCF opgericht. De Brabantse Carnavals Federasie.
't Doel van de federasie is om kennis en ervaring uit te wissele op bestuurluk nivo bij bevobbeld 't aanvrage van vergunninge, t'aanvrage van subsidie enz. Andere carnavalsvierende plaatse kenne ok aansluite. De federasie ga zich nie bemoeie mee oe of da me in 't Krabbegat Vastenavend motte viere.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 18-05-2016

't Vastenavendmuzejum kregt 'n voorproefke in Oeteldonk.

Al jare dròòme d'r 'n òòp Krabbe over 'n echt Vastenavendmuzejum ier in 't Krabbegat. Zo wier bevobbeld in ...

Lees wijer

Krabbegat 29-01-2018

Eerbetòòn aan Nar Eric vanuit Oeteldonk.

Carnavalsvereneging De Pintvatters uit Oeteldonk ebbe gistere tijdes 'n bezoek aan 't g'eimste bejaardebal van ...

Lees wijer