't VastenavendNuuws


11e Vastenavendviering, Alles van Stal.

11e Vastenavendviering

Op zondag 3 febrewari is de oecumenische Vastenavendviering in de Gertrudiskerk. Di jaar voor d'ellefde keer. De Vastenavendviering wor georganiseerd deur jongere en enkele volwassene van de RK parochies en van de prot. kerk. De viering wor voorgegaan deur pastor Ignatius van Neerven en ds. Willem Vermeulen.
Meer infermasie kende vinde op www.protestantsekerkbergenopzoom.nl en op www.rkboz.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 01-02-2011

Ope dage bouwclubs Krabbeklutsers en Agge Mar Leut Et.

Op zondagmiddag 6 februwarie ouwe de bouwclubs de Lees wijer


Krabbegat 12-11-2015

De kale n'èèd voor de Berregse Vastenavend 2016.

Gistere n'om ellef over elllef stond 't Bléékveldje weer vol mè Krabbe voor de kale n'èèd. Mar dèèrvoor ...

Lees wijer