't VastenavendNuuws


De Vastenavendkrant wir uitgedeeld.

Vastenavendkrant wir uitgedeeld

De 60ste Vastenavendkrant is vanavend wir uitgedeeld. Di jaar mè Steketees Stallespel, een intervjoew mette Gròòtste boer en voor 't eerst mè gemeenteleke informasiepagina's. Ok kende een artikel leze over Vastenavend op t'internet.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 04-02-2017

't Inschrijve is begonne in d'n Enghel.

Kek wijer

Krabbegat 06-02-2014

Ekspesissie Leutkrabbels & Lentekriebels.

Ok di jaar kom Hendrik Boot wir mè d'n Ekspesissie die op 'n stikleutege wijze wor g'opend deur d'n n'Oòg'eid...

Lees wijer