't VastenavendNuuws


Gròòt Berregs Dictee en Jeugddictee.

Trots tòòne de drie prijswinnaars d'r oorkondes

Afgelòpe woensdag wier wir 't Jeugddictee g'ouwe in 't Zwijns'òòfd en s'aves 't Gròòt Berregs Dictee. Di jaar voor de 14de keer. 't thema di jaar was d'Erremenie. Bij 't Gròòt Berregs Dictee schrève 90 dèèlnemers mee aan 't dictee wa gemakt was deur Hans-Jorg van Broekhoven.

't Jeugddictee wier gewonne deur Azalea van Meel en bij 't Gròòt Berregs Dictee makte Thea Borremans 't dictee bijna foutlòòs. Mè mar 3 foutjes won ze 't Gròòt Berregs Dictee.

Agge zellef nog wa wul oefene kende 't dictee nog een kirke make op Vastenavend.nl. Kek in 't menu bij De Berregse Kamer. Fotokes van 't jeugddictee kende vinde bij Fotokes - Plaatjesmaker.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 07-01-2008

D'r is nog plek voor 't Gròòt Berregs Dictee.

Agge oew eige nog nie et ingeschreve voor 't Gròòt Berregs dictee of 't Jeugddictee kende da asnogt doen. 't ...

Lees wijer

Krabbegat 27-01-2010

Aerlant Cloïn wint 't Gròòt Berregs Diktee tweedùùzendtien.

Ok di jaar wier tradisiegetrouw de woensdag naar 't Neuzebal 't Gròòt Berregs Diktee g'ouwe in kefee 't Zwijn...

Lees wijer