't VastenavendNuuws


ICB-ers nou al op pad.

D'ICB-ers (Incasso Commissie Burgerij) gaan di jaar al vroeg op pad lengst de deure. Vorig jaar was da d'op 9 jannewari en nou dus al op 19 december. Eerst kreg iederèèn van de 211 ICB-ers de sentebrief en vanaf 27 december moge d'ICB-ers beginne meddut op'ale van de sente.
Vorig jaar aalde ze 74.777,77 euro op.

De Sentebrief van 2008.
De Sentebrief van 2007.
De Sentebrief van 2006.
De Sentebrief van 2005.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 03-02-2012

D'n n'Optocht di jaar rechstrééks op tillevisie.

Ielek jaar is t'r op de leste dag van ons eigeste Vastenavendféést 'n schitterende n'Optocht in 't Krabbegat....

Lees wijer

Krabbegat 07-02-2008

Alle Vastenavenduitzendinge ABG-TV on-line.

Agge dees dage nog een bietje wult nageniete van d'afgelòpe Vastenavend kende da bevobbeld doen op d'omepeets ...

Lees wijer