't VastenavendNuuws


Moeder onze kraai is dòòd, ij is van z'n stokske gevalle.

De Kraai is gevalle...

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 16-11-2018

In gesprek mette nuuwe Nar Diemer van Wijk.

Afgelòòpe zondag op d'Ellefde van d'Ellefde is t'r 'n spiksplinter-nuuwe Nar gekoze n'in 't Krabbegat. Eric E...

Lees wijer

Krabbegat 19-02-2019

Makte gij ok 'n Narretòòverstokske vor de Kindervastenavend?

Ei Krabbekes, me krege 'n éél belangrijk bericht van Prins Nilles III en da wille me gère mè d'oe dele! ...

Lees wijer