't VastenavendNuuws


Pas op: Kode oranje!

Lekker dweile wel zo mè kode oranje. Waaje n'oe LeutNeutBonne nog nie uit oew zak?

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 16-11-2018

In gesprek mette nuuwe Nar Diemer van Wijk.

Afgelòòpe zondag op d'Ellefde van d'Ellefde is t'r 'n spiksplinter-nuuwe Nar gekoze n'in 't Krabbegat. Eric E...

Lees wijer

Krabbegat 27-01-2012

Dweilbend de Boerenol al 33 jaar Serie één.

Di jaar besta dweilbend de Boerenol 33 jaar. 't Begon ammaal bij Riet de Ster in 1979 tijdes 'n optreje van 't ...

Lees wijer