't VastenavendNuuws


Gròòt misterie over 'n beeldje: Wie wit meer?

Wie wit wie di beeldje è gemakt?

Ge ken 't zo gek nie bedenke n'of 't wor verzameld. Eémaal addut om de Berregse Vastenavend ga. Nie allééneg de Veldtekes worre verzameld, mar zo'n bietje n'alles. Bonnekes, pepierkes, poosters, plaatjes, pinnekes en ga zo mar deur. Op de Vastenavendbeurs van 't Veldteke die op 1 febrewarie 2020 in Den Eghel wor g'ouwe kende oew òòge wir uitkijke of perbere oew eigeste keleksie 'n bietje aan te vulle. Voor veul Vastenavendllief'ebbers is 't 'n prachtege n'obbie. Toch lopte soms ok 'n bietje klem mè d'oew verzameling.

Zo krege me mette Kersemus 'n foto opgestuurd van 'n schitterend beeldje. Prebleem is allééneg da ginniemand wit wie 't beeldje n'op de foto van Rens van Tilborg è gemakt. Messchient witte Gij 't wel? En oeveul zijn d'r feitelek van gemakt? Wie meer infermasie et mag ons gère meele n'op reejaksie @ vastenavend.nl
Nou me zijn benuuwd....

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 17-01-2020

Vastenavendbeurs van 't Veldteke ver'uist nar Den Enghel.

Agge oew neus in d'òògste stikt kende 't Neuzebal bekant al ruuke. En agge denkt aan de zaterdag van 't Neuze...

Lees wijer

Krabbegat 01-02-2020

De Verzamelbeurs van 't Veldteke.

Kek wijer