't VastenavendNuuws


Steketee bij de B.R.T.O. deel 3.

D'afdeling Tillevisie van de BRTO et spesjaal, deur de gròte belangstelling uit binne- en buiteland, de filmpkes van Steketee apart op t'internet gezet.
Nu kende ok kijken nar deel 3:

Persconferentie [Anteer oew muis 'ier]

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 30-01-2015

De 67ste Vastenavendkrant vol mè jubelarese.

Op di mement zijn d'ICB-ers arstikke druk bezig om alle Vastenavendkrante overal uis aan uis te bezorrege deur ...

Lees wijer

Krabbegat 17-01-2016

Volle Stoelemat bij rippetisie van 't Nuuwe Vastenavendliedje.

De Stichting Vastenavend belòòfde 'n spektakel bij 't Neuzebal. Iederèèn kon getuige zijn van 'n primeur, '...

Lees wijer