't VastenavendNuuws


ICB 'aalt 73.444,11 euro op.

De ICB et di jaar 73.444,11 euro, 222 euro meer dan vorig jaar, opge'aald.

11 jaar bij d'ICB.

Ankie van Grieken
Charlotte Leijs
Linda van der Par
Peter Ramakers
Carolien Segers
André Smits
Anjo en Matt van Tilborg
Maarten Versluijs
Ad Weijts

22 jaar bij d'ICB

Pieter Bernaards

33 jaar bij d'ICB

Cees Nuijten
Pieter Riedijk
Cees Roelands

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 27-01-2019

't Gilde der Blauwe Schuyte kreg vrouweleke Kapitein.

Op de dag van 't Neuzebal komme d'ellef manne n'en vrouwe van 't Gilde der Blauwe Schuyte bij mekare voor 'n ee...

Lees wijer

Krabbegat 20-02-2017

De Leutige Krabben onderschei'e medden Art voor Vastenavend.

't Is 't Bestuur van De Stichting Vastenavend te Berrege op Zoom in vergadering bijéén, 'n gròòt genoege om...

Lees wijer