't VastenavendNuuws


ICB aalt dees jaar 77.345,67 euro op, meer as fleet jaar.

D'n Oòg'eid fietst same mette Nar onderdenellef sekonde n'op 'n dilleke

d'ICB et dees jaar de koers ingezet naar bove n'en dus kon d'n Oòg'eid Prins Nilles III same mette Nar die beide onderdenellef sekonde n'op 'n dilleke n'adde gefiets mè trots 't bedrag van 77.345,67 euro bekendmake. 'n Prachteg resultaat wa d'ongeveer 800 euro òòger is dan fleet jaar.

De jaarlekse ICB avend wier dees jaar g'ouwe n'in de Raayberreg waar ook 'n òòp ICB-ers g'uldegd wiere zoas Frans Elich die 55 jaar deur weer en wind lengst de deure n'is gegaan om 'n bijdrage n'op t'ale voor ons eigeste Vastenavendféést.

't Bedrag wa d'op 'n gròòt scherrem bekend wier gemakt

Op d'ICB avend worre tegeswoordegs ok de geveldweile n'uitgereikt voor wie de mééste Veldtekes verkòòpt.

Geveldweil
Bij de winkeliers was 't 'n spannende strijd wie t'r mette Supergeveldweil naar uis zou gaan. Uiteindelek kwame d'r 2 winnaars uit de bus die beide duuzend Veldtekes ebbe verkocht:
1 (Super)geveldweil MCD Bloemendaal en Bergse Dumphal
2 geveldweil Primera Zonneplein

Bij d'oreka wint Bierkefee De Loco mette verkòòp van 300 Veldtekes.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 08-02-2018

d'ICB aalt dees jaar 76.555,11 euro op voor de Vastenavend.

T'is 'n vergimmes spannende n'avend in 't Zwijns'òòfd. 'n Klein uurke geleeje wiere de Geveldweile n'uitgerei...

Lees wijer

Krabbegat 06-01-2010

De Vastenavendkrant kreg 'n ekstra edisie.

Gistere avend ebbe de tweehonderd manne n'en vrouwe van de Incasso Commissie Burgerij in ons Krabbegat beter be...

Lees wijer