't VastenavendNuuws


Modesjoow projekt Nar vemiddag in Den Enghel.

Oe ziet 't pak van de Nar van de toekomst d'r uit?

Vandaag is 't zo wijd. Dan late de Berregse basesschole in een modesjoow zien oe da d’t pak van de Nar van de Toekomst d’r uit zal zien. Kom ta zien om 15:00 uur in Den Enghel! Zien me n'oe dèèr?

Agge meer wil wete n’over projekt Nar: www.kindervastenavend.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 11-02-2019

'n Welkomstkedooke vor de nuuwe Nar!

Wa d'emme nouw vor 'n gròòt g'eim ontdekt! Messchient wel 't gròòtste en méést goed bewaarde g'eim van 't...

Lees wijer

Krabbegat 26-02-2019

De Narre van Berrege.

Afgelòòpe zondag emme dankzij de kinders van de basesschole kenne bekijke oe datte Nar van de Toekomst d'r ui...

Lees wijer