't VastenavendNuuws


'n Welkomstkedooke vor de nuuwe Nar!

Krabbekes kenne n'eppe mè Steketee

Wa d'emme nouw vor 'n gròòt g'eim ontdekt! Messchient wel 't gròòtste en méést goed bewaarde g'eim van 't Krabbegat. Op Kindervastenavend.nl is t'r 'n fillemke te zien van Steketee. In da fillemke doetie 'n oproep aan alle Krabbekes om same 'n welkomstkedooke te verzinne vor de nuuwe Nar. Is da nie leuteg?!

Edde 't fillemke bekeke n'op kindervastenavend.nl?

Steketee et dèèr alle Krabbekes vor nòòdeg vertel tie. Ok in de Vastenavendkrant sta t'r 'n éél stuk over in. Dèèrin sta dagge oew kedo-idee van watte Nar meschient wel éél gèère zou wille n'ebbe n'aan Steketee ken eppe op z'n mebiele pliesie-tillefoon. Kek dus gauw op Kindervastenavend.nl en in de Vastenavendkrant!

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 16-11-2018

In gesprek mette nuuwe Nar Diemer van Wijk.

Afgelòòpe zondag op d'Ellefde van d'Ellefde is t'r 'n spiksplinter-nuuwe Nar gekoze n'in 't Krabbegat. Eric E...

Lees wijer

Krabbegat 17-01-2019

Krabbekes gaan 't pak van de Nar van de toekomst ontwerrepe.

Kindervastenavend.nl è vemiddag de planne voor dees jaar bekend gemakt en die planne ebbe van alles te make me...

Lees wijer