't VastenavendNuuws


De rapste renners zijn nie persee de gròòtste!

Steketee ontvangt 't eerste eksemplaar van 't broche

'n Gròòt mens è veul vermoge, mar da's lang nie altijd 'n voordéél. Agge òòge berrege wil bedwinge, dan piepte wel anders. Die kleine renners, die sprinte n'en klimme as de beste. En zo is 't eigelek ok mè veldtekes! Op oew kiel of dweilpak draagde netuurlek zo'n gekleurd veldteke, want dèèrmee vertel d'iederéén dagge de Vastenavend 'n werrem art toe draagt. Dagge 't féést ok steunt mè d'n kleine bijdrage. En zo'n veldteke is mooi, mar 't is ok wel 'n bietje n'n 'éél ding' netuurlek. Dèèrom brengt de Stichting Vastenavend 't veldteke de leste jare ok in 't klein uit. As 'n broche, dus mè d'n speldje d'r achter. Die draagde ok gerust deur de week, op oew werrek of op school. Of waar dan ok! Di speesjale kelèkters-aaitem is ongeveer allef zo gròòt as 't echte veldteke. 't Is andgegote van kei'ard porseleingips en éémaal brons gepattieneerd. Deur 'n éél g'eime menier van werreke komme alle details ok piekfijn naar vore.

Mar, let op or! Veul zijn d'r nie van gemakt. 't Eerste n'eksemplaar wor deur Steketee plechteg in ontvangst genome. En vanaf 't Neuzebal zijn ze vor iederéén verkrijgbaar, bij de Boerinne die oe buite n'al op staan te wachte. Dus gauw in de sprint, want vor mar 4 euro edde ze te pakke!

sponsor



Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 21-02-2017

D'n Oòg'eid op 'n gròòte n'ezel deur de strate van 't Krabbegat.

Venavend is op Hal Wana 't nuuwe Gerijke van d'n n'Oòg'eid gedòòpt. 't Ontwerrep is di jaar voor d'n derde m...

Lees wijer

Krabbegat 21-12-2005

't ontwerp van 't nuuwe Veldteke.

Ier edde 't ontwerp van 't nuuwe veldteke.

Lees wijer