't VastenavendNuuws


Stemburo is g'opend voor 't gèèfste Berregse woord.

't Stemburo van de Berregse Kamer is nou ope

Vandaag lat de Berregse Kamer wete datter éél veul mense g'oor ebbe gegeve n'aan de n'oproep om d'r allermooiste Berregse woord deur te geve n'en 't dèèrmee te nomminere n'as 't Gèèfste Berregse Woord. De Berregse Kamer et d'al die schitterend mooie woorde gekatteriezeerd en dèèruit de drie woorde gesillekteerd die 't mééste genoemd ware.

Top 3
De 3 mééste genoemde woorde:
Kulleke
Dilleke
Stripke

Oe kende stemme? Ga naar www.deberregsekamer.nl en gif d'oew stem aan één van bovestaande woorde. 't Woord mette mééste stemme wor 't Gèèfste Berregse Woord. Ge ken stemme tottemet 12 febrewarie. Mè d't Gròòt Berregs Diktee wor 't winnende woord bekend gemakt.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 20-01-2016

John Besling winnaar van 't Gròòt Berregs Diktee.

Venavend wier in 't Zwijns'òòfd de 22e edisie van 't Gròòt Berregs Diktee g'ouwe. Vanuit 't Krabbegat, mar ...

Lees wijer

Krabbegat 04-01-2019

De Berregse Kamer is op zoek naar ’t Gèèfste Berregse Woord.

Ielek jaar op de woensdag na 't Neuzebal madde wir meedoen mè d't Gròòt Berregs Diktee. De kommende edisie o...

Lees wijer