't VastenavendNuuws


Stemburo is g'opend voor 't gèèfste Berregse woord.

't Stemburo van de Berregse Kamer is nou ope

Vandaag lat de Berregse Kamer wete datter éél veul mense g'oor ebbe gegeve n'aan de n'oproep om d'r allermooiste Berregse woord deur te geve n'en 't dèèrmee te nomminere n'as 't Gèèfste Berregse Woord. De Berregse Kamer et d'al die schitterend mooie woorde gekatteriezeerd en dèèruit de drie woorde gesillekteerd die 't mééste genoemd ware.

Top 3
De 3 mééste genoemde woorde:
Kulleke
Dilleke
Stripke

Oe kende stemme? Ga naar www.deberregsekamer.nl en gif d'oew stem aan één van bovestaande woorde. 't Woord mette mééste stemme wor 't Gèèfste Berregse Woord. Ge ken stemme tottemet 12 febrewarie. Mè d't Gròòt Berregs Diktee wor 't winnende woord bekend gemakt.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 19-01-2005

't Gròòt bergs Dictee live!

Nu (woensdagavend vanaf 20:00 uur) kende rechtstrèèks kijken naar 't Gròòt bergs Dictee. Kek bij Vastenaven...

Lees wijer

Krabbegat 27-01-2010

Aerlant Cloïn wint 't Gròòt Berregs Diktee tweedùùzendtien.

Ok di jaar wier tradisiegetrouw de woensdag naar 't Neuzebal 't Gròòt Berregs Diktee g'ouwe in kefee 't Zwijn...

Lees wijer