't VastenavendNuuws


Stemburo is g'opend voor 't gèèfste Berregse woord.

't Stemburo van de Berregse Kamer is nou ope

Vandaag lat de Berregse Kamer wete datter éél veul mense g'oor ebbe gegeve n'aan de n'oproep om d'r allermooiste Berregse woord deur te geve n'en 't dèèrmee te nomminere n'as 't Gèèfste Berregse Woord. De Berregse Kamer et d'al die schitterend mooie woorde gekatteriezeerd en dèèruit de drie woorde gesillekteerd die 't mééste genoemd ware.

Top 3
De 3 mééste genoemde woorde:
Kulleke
Dilleke
Stripke

Oe kende stemme? Ga naar www.deberregsekamer.nl en gif d'oew stem aan één van bovestaande woorde. 't Woord mette mééste stemme wor 't Gèèfste Berregse Woord. Ge ken stemme tottemet 12 febrewarie. Mè d't Gròòt Berregs Diktee wor 't winnende woord bekend gemakt.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 18-11-2020

Ver'alewedstrijd onderdéél van 27e Gròòt Berregs Diktee.

Ondanks damme nou gedééltelek 'op slot' zitte, is De Berregse Kamer begonne mè d't voorbereije van de 27e ed...

Lees wijer

Krabbegat 17-01-2008

Gròòt Berregs Dictee en Jeugddictee.

Afgelòpe woensdag wier wir 't Jeugddictee g'ouwe in 't Zwijns'òòfd en s'aves 't Gròòt Berregs Dictee. Di j...

Lees wijer