't VastenavendNuuws


De Vastenavend in mè d'oeweige rugnummer!

Win 'n Vastenavendbelevenis mè d'oew eige rugnummer

Vanaf zaterdag 26 jannewarie zijn ze weer te kòòp: de Veldtekes. Op vrijdag 25 jannewarie worre n'alle bekende verkòòpadresse weer voorzien van 't nuuwe Veldteke. Deur 't Veldteke te kòòpe doede feitelek allééneg mar goed. Ge lat zien dagge gròòtseg zijt op da gewèldège féést damme viere en netuurlijk zijde dèèrmee ok 'n vername begunsteger van de Vastenavend. Want van d'opbrengst worre éél veul mooie dinge g'organiseerd. En dees jaar is 't Veldteke nog biezonderder, gen ken t'r namelek 'n prijs mee winne!

't Zal oe nie ontgaan zijn dadet motto dees jaar te make'n et mè wielerenne. Da kom d'in 't Veldteke van 2019 duidelek trug, mar wel mè d'n knipòòg: de dikkebanderees, rese n'op 'n gewòòne fiets, waarvan allééneg 't stuur is omgedraaid. En wel zo datte gewòòne fiets dan iets weg et van 'n wielerennersfiets.
't Is koers, mè die woorde is op d'n Ellefde van d'n Ellefde 't licht op groen gezet voor 't féést da binnekort in éél 't Krabbegat gevierd ga worre. 't Pilleton sta d'aan d'n meet te trappele om 't pekoers van de Vastenavend af te gaan legge. 'n Koers da ge nie wil misse, iederéén is welkom om mee te doen. Mar zowas bij ieleke koers motte netuurlek wel 'n rugnummer ebbe.

Agge 'n Veldteke kopt, kredde d'r dees jaar oew eigeste unieke rugnummer bij kedo. En d'as nog nie alles. Metta unieke rugnummer kende oeweige registere aan 't wielerfirmament van de Vastenavend. Agge 'n Veldteke et gekocht, gade nar www.stichtingvastenavend.nl dèèr kende oeweige registrere en makte kans om één van de geweldege belevenisse te winne. Wa denkte bevobbeld van meerije in 't offisjeele gedeelte van de koniginnerit, weer op krachte komme tijdes 'n gezameleke maaltijd na d'n proloog of 't startsein magge geven voor de kinderkoers op d'n maandag. Ge wit, meedoen is belangrijker dan winne. Ge mag netuurlijk zoveel Veldtekes kòòpe of dagge wil, des te meer kans dagge makt om zo'n geweldege belevenis te winne.

Ok ier bij Ambachtsbakker van Oers kende de Veldtekes kòòpe. Op de foto: Marika Brugmans

Vanaf zaterdag 26 jannewarie zijn de veldtekes te kòòp in de Berregse oreca, veul winkels, vieja de websjop van de Stichting Vastenavend en netuurlek vanaf 't Neuzebal bij de Boerinnekes.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 17-01-2011

Aktie 'Eddem ok al om?' voor verkòòp van 't veldteke van start.

Vanmiddag wier d'aktie "Eddem ok al om?" offisjeel ten dòòp g'ouwe voor de kasteleins en middestanders in kef...

Lees wijer

Krabbegat 04-02-2012

Tussestand van de Veldteke verkòòp.

Zoas al eerder gemeld vliege de Veltekes de deur uit. 't Is zo datte leste Veldtekes in de verkòòp gaan zo on...

Lees wijer