't VastenavendNuuws


Campari Kwintet keert trug mè nuuwe plaat.

't Campari Kwintet

Me n'ebbe n'al 3 jaar niks meer g'oord van 't Campari-kwintet, mar de manne komme trug mette Vastenavend. En nie zomar, neeje kepleet mè d'n nuuwe plaat. In 2015 en 2016 konde de bend al op verschillende plaatse zien optreeje n'in 't Krabbegat mè d'n oommage aan 't vroegere Safari Kwartet. Voor t'eerst 'n elektriese bend in de kefeekes mette Vastenavend. 't Was evekes wenne, mar 't duurde gelukkeg nie lang.

In 2016 wier deur gròòte belangstelling beslote n'om 'n éénmalege reejunie t'ouwe, mar na 't plots wegvalle van bendlid Willem later in 't jaar leek 't gerdijn voor 't Campari-kwintet definitief te zijn gevalle.

't Berregse bloed krupt waar 't nie gaan kan want 't begon na verlòòp van tijd tog wir te jukke bij 'n aantal bendleje. Na wat d'één en weer belle wier t'r 'n nuuwe bassist gevonde en éél toepasselek ok 'n Willem, en konde de manne 't rippetisielokaal in. Unaniem wier besloote datter dan dees jaar wel 'n eigeste singel moest komme. De gròòte wens van 't Campari Kwintet.

Al in de zomer van 2018 is gestart mè d't schrijve n'en begin jannewarie wier de nuuwe plaat opgenome n'in de studiejoo van Gebouw-T. De naam van de nuuwe plaat kenne me gewòòn al verklappe n'en is:

't Mooiste wa bestaat

De féésteleke prizzetasie zal plaatsvinde n'op 3 febrewarie om 16:00 uur in kefee 't Slik aan de Stéénberregsestraat. 't Is 'n ouwe tredisie om di d'n week voor 't Neuzebal te doen, dus zal 't Berregse vijftal uitgerekend op dees zondagmiddag wir trug op de planke staan. Nie allééneg de nuuwe singel, mar netuurlek ok alle ouwe bekende liedjes van 't Safari kwartet wir ruimschòòts aan bod komme.

Mette Vastenavend zulle d'r ok 'n aantal optreejes plaatsvinde n'op verschillende lokasies in 't Krabbegat. De nuuwe plaat kom medéén na de prizzetasie op Spotifaai en Aai-tuuns I-tunes, mar ok op alle andere meziekdienste.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 15-10-2019

Daan Quaden is de nuuwe regisseur van 't Berregs Leut Tejater.

Afgelòòpe zondag was nie allééneg spannend deur de Formule Eén, mar ok deur 'n bericht van 't Berregs Leut...

Lees wijer

Krabbegat 13-08-2019

Mel d'oe nou al aan voor Tusse de Schuifdeure.

Me zitte vandaag op de kop af 90 dage voor Ellef Ellef. Ier angt de aftelkelender bekant bove de tillevisie, wa...

Lees wijer