't VastenavendNuuws


Diemer van Wijk nuuwe Nar van 't Krabbegat!

Diemer van Wijk is de spik-splinter-nuuwe Nar

Venavend is 't antwoord gekomme n'op de vraag die bij ieleke Krab al weke n'op de lippe n'aan 't brande n'is. Toen Eric Elich fleet jaar bekend makte n'om na 22 jaar te stoppe n'as Nar wier éél 't Krabbegat medéén arstikke benuuwd. Wie zou Eric gaan opvollege? Bij wieisdenar.nl zijn de leste weke duuzende n'antwoorde binnegekomme n'op die belangrijke vraag. Iederéén leek de leste dage bekant zeker te wete wie de nuuwe Nar zou worre.

Venavend kwam de Stichting Vastenavend wir bij mekare n'in de Draak en wa later op de vergaderlokasie in de Stoelemat. Ielek jaar is de verkiezing op d'Ellef Ellef bijéénkomst 't méést belangrijke n'en spannendste punt van d'agenda. En ge zal begrijpe, dees jaar netuurlek éémaal. Eerst wir de Gròòtste Boer, de ploegleider, gekoze. Ok dees jaar is wir gekoze voor Joost Eykman. De Gròòtste Boer stel vervolleges Steketee aan. Ok dees jaar wir Dennis van Tilborg.

Dèèrnaar wor de n'Oòg'eid van 't Krabbegat gekoze: Jeroen van Wijk is voor de 13e keer Prins Nilles III. D'n Oòg'eid kiest dan op zijn beurt as leste de nuuwe Nar. En dèèrmee is dan eindelek 't verlossende n'antwoord gekomme n'op de vraag wie de nuuwe Nar wor. Vanaf vandaag is de spiksplinter nuuwe Nar van 't Krabbegat:

Diemer van Wijk

Nar Diemer van Wijk (Foto Stichting Vastenavend)

Na de vergadering trok de Stichting Vastenavend mette Prins, Gròòtste Boer, Steketee en nuuwe Nar in 'n leutege stoet mè meziek naar De Geit van Mie D'n Os op 't Bléékveldje voor de Kale n'Eed. Ok wir trediesiegetrouw 't licht voor de kommende Vastenavend wir op groen gezet.

Diemer van Wijk, ok names Vastenavend.nl van arte prefiesjat!

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 24-02-2019

Modesjoow projekt Nar vemiddag in Den Enghel.

Vandaag is 't zo wijd. Dan late de Berregse basesschole in een modesjoow zien oe da d’t pak van de Nar van de...

Lees wijer

Krabbegat 13-11-2011

't Veldteke van di jaar. Eén voor em en één voor aar.

Di jaar waster al voor alle bekende van Mie d'n Os 'n n'éél spesjaal veldteke mee d't stukske uier van de Gei...

Lees wijer