't VastenavendNuuws


Kom audisie doen bij 't Berregs Leut Tejater voor kommend jaar.

De nuuwe preduksie van 't Berregs Leut Tejater: De Legende van de Blauwe Schuyt

't Berregs Leut Tejater breng d'in 2019 'n nuuwe preduksie: De Legende van de Blauwe Schuyt. 'n Ver'aal zonder diepgang, mè dubbele lading (en niet allééneg in 't ruim). 'n Ver'aal waarvan 't pebliek uit de stoel wor geblaze van de verschillende winde die gaan waaje (en te ruuke zijn). 'n Ver'aal, waar 't pebliek van overstag gaat en beseft: Ja! Da was inderdaad 'n soort ver'aal...

Mar zowas de Taj-tènnik nie kon zinke zonder ijsrots, ken de Blauwe Schuyt nie gaan vare zonder bemanning. Edde gij altijd al mette bille blòòt wille gaan? Edde gij 'n ondrageleke drang om te zinge n'as 'n minstreel, te danse as 'n bronse pauw of t'aktere n'as Silvester Stalone of Katja Schuurman? Of edde gij di d'al veul vaker gedaan, mar wulde gij meer? Dan is di d'oew kans!

Bende gij tusse de 16 en 111 jaar? Kende gij zinge, danse n'of aktere? (of alledrie, of twee van de drie, of 'n bietje van de drie, of 'n bietje van de drie en 1 éél goed, of... nou ja... ge begrep d’t wel). Kende gij van september 2018 tot 16 februari 2019 op vrijdagavende rippetere? Kende gij in de week van 18 tottemet 23 febrewarie 2019 s’aves en 24 febrewarie 2019 in de middag? (en nog ’n paar dage voor die tijd)

Edde gij al vaker mee gedaan of wor di d'oew eerste keer? En lijk 't oe leuteg om mee te werreke n'aan wir 'n nuuwe Vastenavendmuzekul? Mel d'oew dan bedéén aan voor dees geweldege audisies op 13 mei 2018 of 27 mei 2018! Let op: aanmelde voor 1 mei nar info@blt-boz.nl.

't Berregs Leut Tejater zie d'oe gère voor d'éérste, of voor de zoveulste keer verschijne! Voor de leste kattegerie: Vréés nie... Dees keer gaan d'audisies op maat! (waarschijnlek vierkwarts...)

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 02-02-2015

Jeroen Wierikx is gastzjurielid op 't Dweilbendfestival.

Op zondag 15 febrewarie is 't vijfenveertegste Dweilbendfestival in de Stoelemat. En di jaar is Jeroen Wierikx ...

Lees wijer

Krabbegat 07-05-2016

't Berregs Leut Tejater nog op zoek nar telent.

In febrewarie 2017 kom 't Berregs Leut Tejater mè d'n nuuwe voorstelling op de planke mè de naam: 't Slikpele...

Lees wijer