Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2006

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-kepèl (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Spuit Ellef (Da's ok wa)
Dweilploeg (L.O. De Leutige Krabben)
Boerebrik (De Peperbuskes)
Gròòtste Boer
Prinsewage (Krabbestamp en Travelijn)
Blauwe schuit (Wa Motter Van Komme)