Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2005

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-erremenie (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Spuit Ellef (Da's ok wa)
Dweilploeg (L.O. De Leutige Krabben)
Boerebrik (Kallemkes An)
Gròòtste Boer
Prinsewage (Krabbestamp en Travelijn)
Blauwe schuit (Wa Motter Van Komme)