Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2013

Steketee
Klupvlag mè boere en boere-kepèl (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Boerebrik mee voorzitter SV
Dweilbend 0011
Blauwe schuit (Wa Motter D'r Mee)
De Narrekes
Spuit 11 Kepèl
Spuit 11
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Dweilploeg
Dweilbend Boerenverdriet
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
's Gooiwage
Dweilbend 't Leste Bietje