Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2010

Pèèrse limmezien
s Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-erremenie (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Dweilbend Leutig Spul
Spuit 11
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Boerebrik
Dweilbend Boerenverdriet
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
Blauwe schuit (Un Opke Leut)