Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 1996

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mee boere en boere-erremenie (Tot 't end toe)
Spuit Ellef
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Boerebrik
Dweilbend Effe d'r Neffe
Gròòtste Boer
Prinsewage (Atteffekan)